Kurumsal kimlik tasarımları

Kurumsal kimlik tasarımı, bir şirketin veya kurumun tüm vizuel araçlarının (logo, renkler, tipografi, kağıt ürünleri vb.) bir araya gelmesiyle oluşan, şirketin kimliğini ve benzerliklerini ortaya koyan bir tasarım sistemidir.

Kurumsal kimlik tasarımları, logo, harf tipi, renkler, fotoğraf stili, kağıt ürünleri, web sitesi ve diğer promosyon malzemeleri gibi bir şirketin tüm vizuel materyallerini içerebilir.

Kurumsal kimlik tasarımları çalışmaları deyince bir firmaya ihtiyacı olan hemen hemen her tasarımsal çalışmanın yapılması diye düşünebiliriz. Bu çalışmanın içerisine tek bir tasarımda girebileceği gibi hemen hemen bütün çalışmaları tam set halinde yaptırmakta girebilir.

Kurumsal Kimlik Tasarımları
Renkli Kurumsal Kimlikler

Hazırlanırken, şirketin hedef kitlesine uygun, benzersiz, kolay hatırlanabilir ve tanınabilir olması, şirketin misyon ve vizyonunu yansıtması gibi faktörlere dikkat edilmelidir. Aynı zamanda, kurumsal kimlik tasarımının tüm materyallerde tutarlı ve uyumlu olması önemlidir.

Kurumsal kimlik tasarımı rengi, şirketin misyon ve vizyonunu yansıtacak ve hedef kitleye uygun bir renk seçimi yapılması gerekir.

Kartvizit tasarımı

Kartvizit tasarımı, bir kişinin veya bir şirketin tanıtımını yapmak amacıyla kullandığı, kişisel veya kurumsal bilgilerin bulunduğu, küçük boyutlu ve taşınabilir bir kağıt ürünüdür.

Kartvizit tasarımı, kişinin veya şirketin adı, pozisyonu, telefon numarası, e-posta adresi, web sitesi adresi, logosu ve diğer bilgileri içerebilir. Kartvizit tasarımı, kişisel veya kurumsal imajı yansıtacak şekilde düzenlenmeli ve basit, kolay okunabilir ve profesyonel bir görünüm sergilemelidir.

Hazırlanırken, kartvizit tasarımının hedef kitleye uygun, benzersiz, kolay hatırlanabilir ve tanınabilir olması, kişinin veya şirketin misyon ve vizyonunu yansıtması gibi faktörlere dikkat edilmelidir. Aynı zamanda, kartvizit tasarımının tüm materyallerle uyumlu ve tutarlı olması önemlidir.

Kartvizit Tasarımı
Cepli Dosya Tasarımı

Cepli Dosya Tasarımı

Cepli dosya tasarımı, bir dosyanın veya belgenin korunmasını ve taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla kullanılan, dosyanın veya belgenin saklandığı kapalı bir dosya ürünüdür. Cepli dosyalar, genellikle kağıt veya plastik malzemelerden yapılır ve dosyanın veya belgenin kapalı ve güvende tutulmasını sağlar.

Cepli dosya tasarımı, dosyanın veya belgenin içeriğine uygun, benzersiz, kolay okunabilir ve profesyonel bir görünüm sergilemesi gerekir. Hazırlanırken, cepli dosyanın hedef kitleye uygun, kolay hatırlanabilir ve tanınabilir olması, dosyanın veya belgenin içeriğinin misyon ve vizyonunu yansıtması gibi faktörlere dikkat edilmelidir.

Aynı zamanda, cepli dosya tasarımının tüm materyallerle uyumlu ve tutarlı olması önemlidir. Cepli dosya tasarımı rengi, dosyanın veya belgenin içeriğine uygun ve hedef kitleye hitap edecek şekilde seçilmelidir.

Cepli Dosya Tasarımı
Koyu kurumsal kimlik fatura

Fatura ve İrsaliye Tasarımı

Fatura ve irsaliye tasarımı, bir şirketin veya bir kişinin satışlarını ve ödemelerini yapması sırasında kullandığı, satışların ve ödemelerin belgelendiği ürünlerdir. Faturalar ve irsaliyeler, müşterinin satın aldığı ürünlerin veya hizmetlerin açık ve anlaşılır bir şekilde listelendiği belgelerdir.

Fatura ve irsaliye tasarımı, kolay okunabilir, anlaşılır ve profesyonel bir görünüm sergilemelidir. Hazırlanırken, fatura ve irsaliyenin hedef kitleye uygun, benzersiz, kolay hatırlanabilir ve tanınabilir olması, şirketin veya kişinin misyon ve vizyonunu yansıtması gibi faktörlere dikkat edilmelidir. Aynı zamanda, fatura ve irsaliye tasarımının tüm materyallerle uyumlu ve tutarlı olması önemlidir.

Fatura ve irsaliye tasarımı renkleri, şirketin veya kişinin imajına uygun ve hedef kitleye hitap edecek şekilde seçilmelidir. Faturalar ve irsaliyeler, vergi düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmalı ve gerektiğinde resmi belgeler haline getirilmelidir.

Antetli Kağıt Tasarımı

Antetli kağıt tasarımı, bir şirketin veya bir kişinin resmi veya ticari mektuplarını, raporlarını ve benzeri belgelerini yazması ve göndermesi sırasında kullandığı, mektupların ve belgelerin yazılıp gönderildiği kağıttır. Antetli kağıt, genellikle kağıt veya kâğıt gibi malzemelerden yapılır ve şirketin veya kişinin imajını ve marka farkındalığını artırması amaçlanır.

Antetli kağıt tasarımı, şirketin veya kişinin misyon ve vizyonunu yansıtacak şekilde, benzersiz, kolay okunabilir ve profesyonel bir görünüm sergilemelidir. Hazırlanırken, antetli kağıtın hedef kitleye uygun, kolay hatırlanabilir ve tanınabilir olması gibi faktörlere dikkat edilmelidir.

Aynı zamanda, antetli kağıt tasarımının tüm materyallerle uyumlu ve tutarlı olması önemlidir. Antetli kağıt tasarımı rengi, şirketin veya kişinin imajına uygun ve hedef kitleye hitap edecek şekilde seçilmelidir. Antetli kağıt, mektupların ve belgelerin yazılıp gönderilmesi sırasında kullanılan tüm kalıp ve biçimlere uygun olarak hazırlanmalıdır.

Antetli Kağıt
Tahsilat veya Tediye Makbuzu Tasarımı

Ödeme ve Tediye Makbuzu Tasarımı

Ödeme ve Tediye Makbuzu Tasarımı, bir şirketin veya bir kişinin nakit para, çek veya diğer ödeme yollarının kullanılarak yapılan ödemelerin ve alınan tahsilatların belgelendiği makbuzların tasarımıdır. Ödeme ve Tediye Makbuzları, ödemelerin ve tahsilatların doğruluğunu ve kaydedilmesini sağlar ve gerektiğinde vergi beyannamelerinde kullanılabilir.

Ödeme ve Tediye Makbuzu Tasarımı, kolay okunabilir, anlaşılır ve profesyonel bir görünüm sergilemelidir. Hazırlanırken, makbuzun hedef kitleye uygun, benzersiz, kolay hatırlanabilir ve tanınabilir olması gibi faktörlere dikkat edilmelidir.

Aynı zamanda, Ödeme ve Tediye Makbuzu Tasarımının tüm materyallerle uyumlu ve tutarlı olması önemlidir. Ödeme ve Tediye Makbuzu Tasarımı rengi, şirketin veya kişinin imajına uygun ve hedef kitleye hitap edecek şekilde seçilmelidir. Ödeme ve Tediye Makbuzları, vergi düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmalı ve gerektiğinde resmi belgeler haline getirilmelidir.

Şirket tasarımları

Kısacası bazı şeyler sırf göze güzel geliyor diye tasarlanmaz. Kullanım alanına çok dikkat ederiz ve kullanımına göre tasarımını yapmaya çalışırız. Müşterilerimizle aşama aşama ilerleyerek fikir alışverişleri içerisinde, beklentilerini dinleyerek çalışmamızı tam memnuniyet içerisinde tamamlarız.

Kurumsal kimliklerinde yapmış olduğumuz çalışmalar antetli kağıt, bloknot, web sitesi, logo, fatura, irsaliye, kapak dosya, kartvizit, el ilanı, broşür, afiş, ödeme, tediye, tahsilat, para makbuzu gibi bir çok tasarımı büyük bir titizlikle yapmaktayım.

Sizlerde firmanıza kurumsal kimlikler tasarlatmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu konu ilginizi çektiyse diğer Kurumsal Kimlik çalışmalarına bakmayı unutmayınız

Instagram Sayfamız Ali Karabüyük Portfolio ı takip ederek,  çalışmalarımıza anlık ulaşabilirsiniz.